Hercules gemau

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Hercules unwaith yn byw amser hir ac roedd gan y enw da o arwr, sy'n cael ei gofio hyd heddiw ar yr un pryd. Amdanom ef chwedlau a mythau gyfansoddwyd, a sibrydion yn gyflym proznala bod Hercules yn neb llai na mab Zeus, a'r myfyriwr Fiokteta. Wrth gwrs, ar y cychwyn nad oes neb yn gwybod bod y person ifanc yn berthynas, a chyn mynd i mewn i'r disgyblion yn dal i oh pa mor hir, ond mae'r grym ei cynddeiriog, brawychus na'r holl gwmpas. Nid oes unrhyw un eisiau chwarae gydag ef, gan nad oedd Hercules yn ei olygu i turio y tu ôl yn unig dinistrio, heb wybod sut i harneisio holl a oedd yn guddiedig ynddo. Ond fel unrhyw arwr oedd Hercules a gwrthwynebwyr, ac ewythr hwn Hades. Efallai nad oedd eisiau marwolaeth y bachgen, ond nid oedd unrhyw ffordd, pan ddaw i ychwanegu, nid mae i fyny i tirades a rhesymu, ond yr oedd y gwnaeth Machinations Hercules fy ewythr yr hyn y mae'n pen draw daeth. Ar ôl Hercules wedi dysgu y gwir am ei enedigaeth, a chyfarfod Zeus, breuddwydion o Olympus felly dal y dyn ifanc ei fod yn barod i wneud unrhyw beth, os mai dim ond i ddigwydd lle y bydd yn teimlo bod eu hunain, tra na fydd eraill yn troi eu cefnau a gwrthyrru ei. Dim ond yma y lle ar Olympus neb mor hawdd dosbarthu, ac mae'r llwybr yn dyrys ac anodd cael, ond erbyn hyn roedd gan Hercules cefnogaeth ei dad, a oedd yn credu ynddo ef, ac mae'r ceffyl ffyddlon Pegasus, a oedd bellach yn agos. Symudodd ffydd a dyfalbarhad Hercules tuag at y nod, hyd yn oed Feoktet ystyfnig na allai wrthod y dyn ifanc o ran materion mentora. Cyn gynted ag y Hercules dal yn ifanc iawn yn barod i berfformio campau, ac yna collodd unwaith ei ben allan o gariad, ond, gwaetha'r modd, yr oedd mewn cariad â Aida prispeshnitsu. Weithiau, i fod yn arwr, mae angen i chi nid yn unig i fod yn ddewr ac yn gryf, ond i allu gwrthsefyll y demtasiwn, ac mae ganddynt feddwl agored. Mae llawer o elynion trechu Hercules, ond fe'i hystyriwyd dim byd gamp yn wir, ryfeddodau'r ei nerth, efe a ymladd gyda y gelyn, neu hebddo, y llwybr i Olympus gyd hefyd bod ar gau iddo. Ond cafodd ei ffordd pan aberthu ei hun er mwyn cariad, mai dim ond Hercules sylweddoli nad oedd y lle oedd ar Olympus ac ar y ddaear, nesaf i'r rhai sydd yn annwyl a chariad. Felly, roedd Hercules ar y ddaear, ac yn awr y gêm Hercules, dim byd arall, fel yn ein hatgoffa bod pawb yn gallu weithredoedd, ni waeth faint o meanness a thwyll rhaid i chi fynd drwy'r, y prif beth yw i aros yn wir i chi eich hun. Chwarae, byddwch yn gweld Hercules fel yr oedd yn nyddiau gweithredoedd berffaith, yn gwybod ei ffrindiau a pherthnasau, a hwy eu hunain y bydd y dasg yn dod â chi at gyflawni campau personol a chael cyflawniadau fel cofnodion egwyl hefyd, yn dasg hawdd.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath