Gêm Zack a Quack

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Zack a Quack trigolion o lyfrau papur mawr clamshell, tra bod ei chymeriadau, ac, fel y mae pawb yn gwybod, mae'r llyfr yn cynnwys byd i gyd yn llawn o lefydd diddorol, felly ffrindiau yn ddarostyngedig i'r jyngl, mynyddoedd, anialdiroedd a llawer o bethau diddorol nad ydynt mor hawdd dod o hyd yn y arferol bywyd. Wrth gwrs, fel ym mhob llyfr, llyfr Zack a chraciau yn cael awgrymiadau shortcuts yn eu helpu yn eu hanturiaethau, ond hefyd ar bob un o'u tudalennau yn aros i gwrdd â phobl newydd, felly nid oes rhaid iddynt gael eu diflasu. Ac ni waeth pa lwybr a ddewisant, mae bob amser yn ddiddorol a dim ond lawenydd a gorfoledd, ac unrhyw rwystrau ar hyd y ffordd, ni all llanast i fyny, neu beri i droi yn ôl. Agenna bob amser yn dod i helpu Zack, er gwaethaf y ffaith ei fod yn unig oedd hwyaden fach, ond weithiau ef a gweld llwybrau byr nad yw'n gweld Zach, ac yn teithio gyda'i gilydd yn llawer mwy o hwyl nag ei ben ei hun, felly Zack a Quack bob amser yn cadw at ei gilydd ni waeth beth unrhyw rwystrau. Yn enwedig gan Crac yn barhaus yn cynnig syniadau newydd ar gyfer pob math o adloniant ar draws y cwmni. Ar y dudalen, lle maent yn byw ffrindiau, mae yna gymeriadau eraill a ffrindiau antur syrthio yn yr ysbryd, oherwydd bydd Zack a Quack gadael unrhyw un yn yr ochr, a gofalwch eich bod yn cymryd pob gydag ef, oherwydd ei fod mewn hunan- roi ac ef yw prif reol o gyfeillgarwch, ac sydd, os nad ffrindiau yn gwybod am y peth. Ddydd ar ôl dydd, Zack a Quack dyfeisio adloniant newydd ar gyfer eich ffrindiau, felly mae'r stori yn eu llyfr byth yn dod i ben. Nawr mae'n eich tro chi i gymryd rhan yn y anturiaethau anhygoel o Zack a chraciau ar dudalennau papur, oherwydd erbyn hyn y gallwch chi chwarae ar-lein yn Zack a Quack, ac yn teithio gyda'r holl arwyr y cartŵn am ddim a bron ddiddiwedd. Mae llawer o dirgelwch, cuddio rhwng y llinellau a lluniau yn aros i chi, oherwydd ei fod yn rhaid i chi ddod o hyd iddynt, gan nad Zack a Quack yn gallu canfod nhw. Girl Keira - roommate gyson Zach, trigolion yr iard: gwiwerod neidio a Skok, draenog Fluffy, broga, yn ogystal â hwy eu hunain Zack a Quack yn aros i chi yn eu gemau, i ddangos i chi ei fyd bapur anhygoel, y gellir yn hawdd i gyd atgyweiria gyda siswrn a glud, a popeth rydych ei angen i adeiladu gyda chymorth yr un amcanion a rhannu'r dychymyg angenrheidiol. Os ydych yn hyderus yn eu galluoedd, yna mae croeso i gyrraedd y gwaith, datrys posau, yn cymryd rhan yn holl ffrindiau ymdrechion, oherwydd weithiau maent yn union fel unrhyw berson sydd angen cymorth, felly troi'r tudalennau hyderus, ac yn helpu cwmnïau o gymeriadau papur drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ym mhob gêm.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath