Gêm Baby Emma

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Mae pob plentyn bach wrth ei bodd i gael hwyl a rhedeg a neidio. Ond, mae'n ymddangos y gall baban Emma wneud hynny i ddeg. Ble mae hi nid yn unig wedi ymweld â yn ei ychydig flynyddoedd. Hyd yn oed Nid yw ei mam ddim yn credu y gall baban o'r fath yn cyd-fynd cymaint o egni. Os ydych chi am hwyl, neu a ydych wedi breuddwydio am chwaer fach, bydd y baban Emma dysgu cyfrifoldeb a phryder i chi. Ond er gwaethaf hyn, mae'n ddiddorol i dreulio amser yn y gemau ar-lein rhad ac am ddim. Bydd natur anorchfygol o'r merched ydych yn dod i'r sw, lle y gall fod yr un ymwelydd, ac un diwrnod mae am gymryd nawdd rhai anifeiliaid. Bydd yr holl gwyliau'r haf Aliska babi helpu gweithwyr yn gofalu am y dolffiniaid sw, eliffantod ac anifeiliaid eraill. Ynghyd â'r gêm ar-lein rhad ac am ddim y byddwch yn ymdopi â'r dasg hon yn gyflym ac yn ansoddol. Weithiau, rhaid i chi weithio yn y maes ffasiwn, ar gyfer creu gwisgoedd prydferth babi Emma. Mae'r gemau ar-lein rhad ac am ddim yn aros am ei achlysur arbennig. Mae ei ffrind yn priodi, ac mae'r ferch wedi i fod yn dyst yn y briodas, ac mae'n cymryd llawer o amser ac ymdrech. Felly, nid yw pob baban yn cael amser i wneud ei hun. Mae anghenion ferch help wrth ddewis cylch ar gyfer yr ifanc, mae'n rhaid eu harchebu mewn cacen hardd mawr i'r cwpl ac i gael amser i ddewis gwisg chic. Dylai morwynion edrych yn wych, a chwpl o gemau ar-lein yn canolbwyntio ar y ffaith bod gafael y paratoi cyn priodas yn llawn, gan helpu babi Emma. Baby Emma yn breuddwydio am y tattoo, a gallwch godi rhywbeth blentynnaidd a llachar ar gyfer ei gêm ar-lein rhad ac am ddim. Yn y gegin, babi Emma hefyd yn teimlo fel pysgodyn mewn dwr. Dyw hi ddim yn ofn i geisio ac arbrofi. Bydd y gêm ar-lein rhad ac am ddim babi Emma yn dangos i chi y rysáit o hoff bryd o'i theulu. Os coginio cyfnodau ynghyd â'r ferch, nid yw'r coginio yn cymryd llawer. Coginio dod yn eich hoff weithgaredd hamdden. Os bydd y baban yn sâl, Emma, yn y gêm ar-lein byddwch yn cael yr offer angenrheidiol i wella a gwneud merch fach iach eto. Bydd rhaid i chi ddysgu i ddeall clefydau y plant ac yn gwybod sut yn cael ei drin y gwddf, trwyn ac organau eraill o blant. Os babi Emma yn iach, bydd yn gallu mynd at y gêm ar-lein rhad ac am ddim ar fferm ceffyl ac edrych ar ôl y ceffylau cyn marchogaeth ar gefn ceffyl.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath