Gemau May Little Pony

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Mae'r merlod hardd a bach yn byw yn Equestria dreamland. Mae'r wlad brydferth yn llawn lliw, hud a goleuadau llachar, a hyd yn oed yno byddwch yn cyfarfod merlod doniol a 'n giwt. Mae pob un ohonynt yn anhygoel yn ei ffordd ei hun, oherwydd mae ganddo alluoedd anghyffredin. Un o brif gymeriadau o gemau ar-lein rhad ac am ddim Twilight Sparkle, sy'n gyfrifol am y hud. Mae ei ffrindiau agos - yn Prinder, y prif nodwedd sydd - haelioni. Yn Rainbow Dash yw'r prif nodwedd - y ffyddloniaid, tra bod Fluttershy - caredigrwydd. Pinkie Pie yw'r hwyl mwyaf, gan ei fod yn gyfrifol am y llawenydd a chwerthin, a Applejack am onestrwydd. Oherwydd y gwahaniaethau hyn rhwng y ferlen n giwt gyda nhw bob amser yn ddiddorol i dreulio amser yn y gemau ar-lein rhad ac am ddim. Efallai y bydd Little Pony diddanu chi posau, amrywiaeth o bosau a gemau rhesymeg a chof. Ond y rhai mwyaf cyffrous ar gyfer y merched yn sicr yn gyfle i wisgo i fyny ac i wneud steil gwallt newydd eich hoff arwyr, maent yn gwneud i fyny ac yn monitro cyflwr. Ym mhob gêm ar-lein Bydd Mai Little Pony yn cael ei baratoi ar gyfer digwyddiadau amrywiol, ac felly mae angen dillad arbennig. Bydd rhaid i chi greu delweddau sy'n addas i gwibdaith y gwanwyn, ar gyfer ymgyrch ar gyngerdd, neu i deithio ar bicnic. Ond mewn unrhyw achos, ymddangosiad pob merlyn wedi i fod yn berffaith. Bydd hyn yn helpu nid yn unig dillad chwaethus, ond hefyd pethau fel gemwaith ac ategolion. Creu y merlod babi o'r cychwyn, gan ddewis mwng, llygaid, cynffon, ei roi mewn gwisgoedd llachar. Byddwch y ffrind gorau o bob merlen sy'n byw yn Ponyville, gan fynd heibio ei holl brofion. Wedi'r cyfan ym mis Mai Little Pony Cyfeillgarwch - mae'n y peth mwyaf pwysig. Os byddwch yn dal heb gael ffrindiau go iawn yn y gêm ar-lein rhad ac am ddim y gall Mai Little Pony fod yn eich cwmni, nad yw'n diflas i dreulio eich amser rhydd. Pan ydych yn cael blino o roi merlod, ac yna plwg amrywiaeth o gemau ar-lein gyda lluniau y mae angen i gasglu o ddarnau bach, ac arnynt gallwch hefyd weld rhai o'r antur Mai Little Pony Equestria. Mae hud y wlad hon gwych yn cynyddu bob babi. Mae hyd yn oed gemau ar-lein rhad ac am ddim ar y thema coginio yn boblogaidd iawn ar gyfer ei symlrwydd a rhwyddineb. Fodd bynnag ym mis Mai Little Pony byddwch yn dysgu ryseitiau o brydau blasus ac yn gallu ei goginio o dan arweiniad eich hoff arwres. Bydd awyrgylch Wonderful o garedigrwydd a chyfeillgarwch yn y gêm ar-lein rhad ac am ddim Mai Little Pony ac eu bod ar gael ar y safle yn ennill unrhyw ferch a o leiaf unwaith yn gweld cartwn am y wlad yr Equestria.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath