Gemau ar gyfer merched coginio. Gêm Cogydd

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Chwaraewch y gêm cogydd gorau. gemau ar gyfer merched coginio

Ni fyddai Pa merch am wybod mor gyflym ac fedrus fel mom, coginio cinio? Ond mae pob merch yn gwybod bod yn rhaid i hyn gael ei dysgu. Ond lle nad yw yr astudiaeth os at y plât yn cael eu caniatáu, maent yn ei ddweud, yn dal yn fach. Dim problem, gallwch ddefnyddio cegin rhithwir. Gemau ar gyfer merched coginio ar lawer o safleoedd, ac yno cewch ddod o hyd i ryseitiau blasus llawer o stori am beth i'w wneud. Ar y gêm cogydd rhithwir gegin wedi popeth y mae'n ei gymryd i wneud cyllyll pryd arbennig o fwyd a phlatiau, a stôf a badell ffrio, ac wrth gwrs y bwyd. Ar y tudalennau o gemau ar gyfer merched ifanc y bydd cogydd goginio dweud sut i dorri cig ar gyfer barbeciw a sut i fwydo, fel toes a sut i osod y bwrdd, a bydd yn cael ei rhoi nifer o awgrymiadau gwahanol. Wel, wrth gwrs, yn cynnig hyn i gyd yn cael ei wneud mewn cegin rhithwir, ac os oes unrhyw beth yn parhau'n aneglur, yna bydd y gêm yn gymaint o gogydd sglodion, fel awgrym. Ond ar yr un pryd, mae'r gêm yn dechrau yr amserydd, ac os nad yw'r gweithrediad o dorri-peiriant rhwygo yn cael ei gyflawni mewn modd amserol, bydd rhaid i chi fynd yn ôl i ddechrau'r gêm coginio. Ond mae hynny'n iawn, gemau ar gyfer merched i chwarae gogyddes dda sawl gwaith. Ond yna, gan helpu ei mam yn y gegin hyn, bydd y cogydd bach yn gwybod beth ac ym mha drefn i'w wneud, a bydd yn anrhydeddu canmoliaeth ei mam.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath